Foto: UCentraal

Stijging WW-uitkeringen in Zeeland

  Nieuwsflits

WALCHEREN - Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland liet in de maand januari 2021 een lichte stijging zien in vergelijking met een maand eerder (+2 procent). Eind januari werden in Zeeland 5.200 WW-uitkeringen verstrekt.

De werkgelegenheid in de financiële sector werd tot nu toe nauwelijks geraakt door de coronacrisis en voor dit jaar wordt een toename van het aantal banen in deze sector voorzien. De kansen op werk liggen echter vooral op de hogere beroepsniveaus.

Lichte toename

Eind januari 2021 werden in Zeeland 5.200 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was 2% meer dan in december 2020 en een toename van 28 procent in vergelijking met januari 2020. Ook landelijk was er zowel op maand- als jaarbasis sprake van een stijging. Ten opzichte van december 2020 lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen 1 procent hoger en in vergelijking met januari 2020 20 procent.
Het WW-percentage bedroeg in Zeeland in januari 2021 2,7 procent, wat lager was dan het landelijke percentage van 3,1 procent.

Groei 

De sector financiële dienstverlening bestaat vooral uit banken en assurantiekantoren. Tussen 2008 en 2018 vielen er door reorganisaties en digitalisering veel ontslagen op lager en middelbaar beroepsniveau in deze sector, waardoor een aanzienlijke krimp van de werkgelegenheid optrad. In 2018 en 2019 bleef de werkgelegenheid in de financiële sector stabiel. Het aantal banen in deze sector lijkt nauwelijks geraakt te worden door de coronacrisis, maar wel hebben enkele grote banken recent aangekondigd versneld filialen te willen sluiten. Winsten zijn gedaald en de rente staat extreem laag.
In 2019 omvatte de werkgelegenheid in de financiële sector landelijk 215.000 banen. UWV voorziet in 2021 een totaal aantal banen van 217.000 in deze sector. Dat is een groei van 1%, die uitsluitend voor rekening komt van de ict-, financiële en juridische beroepen op hoger beroepsniveau. Over alle sectoren samen wordt landelijk een krimp van de werkgelegenheid van 1,8% voorzien . Cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zeeland zijn niet beschikbaar.

Afname 

Door financiële instellingen is er nauwelijks beroep gedaan op de verschillende NOW-regelingen (NOW: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De mogelijk dempende werking van de NOW is terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen vanuit de financiële dienstverlening. Waar het aantal WW-uitkeringen over alle sectoren gezamenlijk in de periode van januari 2020 tot en met januari 2021 in Zeeland met 28 procent toenam, daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen vanuit de financiële sector in Zeeland in diezelfde periode met 35 procent. Ook speelt een rol dat veel werknemers in de financiële sector werkzaam zijn op basis van een vast dienstverband. Gedurende de coronacrisis verliezen vooral werknemers met een flexibele arbeidsrelatie hun baan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden