Het huidige asielzoekerscentrum in Middelburg
Het huidige asielzoekerscentrum in Middelburg (Foto: GOOGLE STREETVIEW)

Middelburg kiest voor langdurige opvang asielzoekers

  Nieuwsflits

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg vangt al jaren asielzoekers op. En dat blijft de ko mende jaren zo. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders uitgesproken. De komende jaren gaat de gemeente op zoek naar een locatie waar we permanent maximaal 330 asielzoekers kunnen opvangen.

Het aantal asielzoekers dat naar ons land komt en weer vertrekt schommelt. Daarom is het wenselijk om de opvang van asielzoekers zo te organiseren dat we met die schommelingen om kunnen gaan. Rijk, provincies en gemeenten kijken samen hoe ze dat het beste kunnen organiseren. Dit wordt de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielopvang genoemd. In deze uitvoeringsagenda staat ook dat gemeenten meer moeten doen in het integreren van asielzoekers. Gemeentes krijgen met ingang van 2022 een grote rol in de inburgering.

Plan van Aanpak Zeeland 

De permanente opvang in Middelburg komt uit het Plan van Aanpak Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland. In het kort komt dit plan er op neer dat het niet de vraag is of een gemeente in Zeeland wil bijdragen aan de opvang van asielzoekers, maar welke concrete bijdrage iedere gemeente hier aan levert. Dat geldt dus ook voor Middelburg. 

Mogelijkheden

Er zijn 4 mogelijkheden benoemd om bij te dragen:
1. Een duurzame opvanglocatie na 2024
2. Een tijdelijke opvanglocatie binnen 1 tot 2 jaar
3. Extra statushouders opvangen
4. Bijdragen in een regiodeal (bedoelt voor gemeenten die geen van de eerste drie punten kunnen verwezenlijken)

Het Middelburgse collegeheeft ingestemd met het Plan van Aanpak en heeft een voorgenomen besluit genomen over hoe zij willen bijdragen. Het college kiest voor optie 1: een duurzame opvanglocatie. Met in dit geval maximaal 330 inwoners.

Vervolg

Het collegebesluit wordt in april in de gemeenteraad besproken. Als zij ook akkoord zijn, wordt het plan verder uitgewerkt. Dus kijken hoe en wat er gebouwd moet worden. En vooral ook op welke locatie in de gemeente. De locatie aan de Laurens Stommesweg sluit immers uiterlijk in juni 2025. Dus moeten er gezocht worden naar een andere locatie binnen de gemeente Middelburg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden