Foto: Frank Husslage

Waterschap start onderhoud aan waterschapswegen

  Nieuwsflits

MIDDELBURG  - Waterschap Scheldestromen start volgende week met het jaarlijkse onderhoud aan verschillende waterschapswegen in Zeeland. Eerst vinden er kleinschalige asfaltreparaties plaats. Daarna volgen grotere onderhoudswerkzaamheden. Sommige wegen worden slechts enkele uren afgesloten, bij andere wegen kan de afsluiting oplopen tot enkele weken. 

Na het onderhoud voldoen de wegen weer aan de eisen van veiligheid en doorstroming. Jaarlijks inspecteert het waterschap bijna 2.000 kilometer weg en voert daarna verhardingsonderzoeken uit op de wegen die voor onderhoud in aanmerking komen. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt het waterschap welke maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties, het aanbrengen slijtlagen, een nieuwe asfalt laag, nieuwe markeringen en complete reconstructies. Dit jaar wordt ruim 140 kilometer aangepakt.

Landkaart

Voor de bouwvakantie worden verschillende wegen aangepakt waaronder doorgaande en druk bereden wegen in Zeeland. Alle werkzaamheden staan op de kaart van alle Zeeuwse wegbeheerders.

Overlast

Het waterschap streeft ernaar de overlast voor het verkeer en voor aanwonenden tot een minimum te beperken. Uit veiligheidsoogpunt worden wegen soms afgesloten. Als de werkzaamheden meerdere dagen duren, zorgt het waterschap voor omleidingsroutes waar dat nodig is. Het waterschap en de aannemer streven ernaar dat mensen de toegang tot hun woning of perceel kunnen blijven gebruiken. 

Steenslag

Tot enige weken na het aanbrengen van een nieuwe verharding, kan er steenslag blijven liggen. Dit moet in de weg gereden worden. Gedurende de periode dat er nog steenslag ligt, stelt het waterschap een snelheidsbeperking in en worden mensen verzocht voorzichtig te rijden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden