Foto:

Inwonersavond over aardgasvrij wonen

  Nieuwsflits

VLISSINGEN - Woensdagavond 16 juni is er een informatiebijeenkomst voor Vlissingers onder de noemer Aardgasvrij in 2050 begint nu!. 

In deze digitale bijeenkomst wordt besproken hoe de overstap naar een aardgasvrije gemeente gemaakt kan worden.  Welke wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren van verwarmen. Welke tussenstappen kunnen we nu al nemen? De inbreng en uitkomsten van deze bijeenkomst gaan mee in de Transitievisie Warmte.

Visie

 Aan het eind van 2021 moet elke gemeente zo’n visie hebben vastgesteld. In Zeeland werken we samen aan een plan en een aanpak om in de toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. Bewoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met de overgang naar een duurzame vorm van verwarmen en koken. In november 2020 heeft de gemeente Vlissingen de inwoners via een online enquête gevraagd mee te denken over dit onderwerp. Daaruit bleek dat veel Vlissingers weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en dat veel inwoners regelmatig over dit onderwerp geïnformeerd willen worden. 

Programma

Tijdens de inwonersavond op 16 juni vertelt de gemeente
-waar we als gemeente nu staan;
-meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe;
-de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte;
-En uiteraard praten de mensen van de gemeente graag met inwoners door over de vervolgstappen richting de uitvoering.

Aanmelden 

De digitale inwonersavond is van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur. Alle Vlissingers zijn van harte welkom om deze online bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan via: www.vlissingen.nl/transitievisiewarmte

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden