"In Nederland mogen we stemmen. Het is geen plicht, maar een recht", laat dijkgraaf Toine Poppelaars weten. FOTO: Rudy Visser
"In Nederland mogen we stemmen. Het is geen plicht, maar een recht", laat dijkgraaf Toine Poppelaars weten. FOTO: Rudy Visser (Foto: Rudy Visser)

Ga jij volgende week naar de stembus?

  Politiek

ZEELAND -  Woensdag 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Weet jij al op welke partij je wilt stemmen? Of twijfel je of het wel zin heeft om je stem uit te brengen?

"In Nederland mogen we stemmen. Het is geen plicht, maar een recht", steekt dijkgraaf Toine Poppelaars van wal. "Het waterschap heeft een democratisch gekozen bestuur, bestaande uit verschillende politieke partijen. Zodra een partij veel stemmen krijgt, maakt deze partij kans om in het algemeen bestuur van het waterschap te komen. Dat bestuur bepaalt rechtstreeks wat de komende periode prioriteit krijgt. Er zijn wel degelijk verschillen in de opvattingen van die politieke partijen over de taken en de uitvoering van het waterschap. Met jouw stem kan je dus zeker invloed uitoefenen op de manier waarop het waterschap bestuurd wordt de komende periode."

Belangrijke taken

"Waterschap Scheldestromen houdt zich bezig met belangrijke taken die te maken hebben met onze veiligheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Denk aan onderhoud van de wegen, zuiveren van ons afvalwater, het op orde houden van de watersystemen en de waterkwaliteit en niet te vergeten de veiligheid van de kust. Bovendien hebben we te maken met een verandering van het klimaat en dat zorgt voor extra taken." Als voorbeeld noemt Poppelaars het behoud van zoet water voor de landbouw met als achterliggende vraag: Moeten we daar een specifiek bedrag voor in rekening brengen bij de agrariërs? Of moet iedereen in Zeeland hieraan meebetalen? Is het de taak van het waterschap om extra maatregelen te nemen tegen de wateroverlast in de kernen? Wat gaan we doen met het opwekken van energie? En dan, een gevoelig thema: De belastingtarieven. Is het belangrijk dat die hetzelfde blijven? Of mag het waterschap meer belasting heffen om in te zetten op dit soort thema's?
Alle informatie over waarom je zou moeten stemmen voor het waterschap en wat waterschappen doen, is te vinden op www.waterschapsverkiezingen.nl

Meer berichten