Afbeelding
Foto: Aart van Belzen

“Wij delen een grote passie voor muziek”

Vertier op eigen eiland

Muziekvereniging Arnemuiden werd in 1898 opgericht onder de naam Arne’s Genoegen, naar aanleiding van de kroning van koningin Wilhelmina. De kroning was dat jaar in september en tijdens de festiviteiten werd het gemis van een muziekvereniging voelbaar. In totaal waren er zestien leden die zich aanmelden en met tweedehands instrumenten brachten ze een half jaar later hun eerste serenade. Nu, 125 jaar later, zijn trouwe leden Philip Groenendijk, Co Verschuren, Josina van Belzen en Githa de Winter blij dat ‘hun’ muziekvereniging nog altijd bestaat. Want wanneer er geluid uit de instrumenten komt tijdens de repetities in het eigen verenigingsgebouw, kan het geluk van de leden niet op. 


De muziekvereniging heeft verschillende hoogtepunten meegemaakt in de afgelopen 125 jaar. Onder andere in 1958 toen het 60-jarig jubileum werd gevierd met een Pinksterconcours, waaraan in totaal 25 verenigingen meededen. Maar ook is het verenigingsgebouw Da Capo nog steeds hun grote trots. Eind jaren negentig werd de fanfare een harmonieorkest en veranderde de naam in Muziekvereniging Arnemuiden.

Vrouwen
De muziekvereniging is een gemengde vereniging, wat betekent dat er mannen en vrouwen lid zijn. Dat is niet altijd zo geweest, pas in 1976 mochten vrouwen lid worden. Uiteindelijk is dit een goede zet geweest, want vandaag de dag is meer dan de helft van de leden vrouw. Josina speelt op de bugel en Githa op de F-hoorn. Bij beiden is de passie voor het maken van muziek niet van generatie op generatie doorgegeven. Githa: “Mijn familie zegt weleens voor de grap: ‘Geen idee van wie jij dit hebt meegekregen.” Voor Josina, die altijd een druk leven had met onder andere de zorg voor haar kinderen, was muziek maken een uitkomst. “Naast de repetitieavonden, moet je thuis op je instrument oefenen. Dat was ideaal voor mij als jonge moeder. Ik kon thuis zijn bij mijn kinderen en tegelijkertijd mijn hobby uitoefenen.”

Kunst
Zowel de dames, als de heren zijn meerdere keren geswitcht van instrument. Philip speelt op dit moment een bass en Co een C-trombone. Philip: “Het maken van muziek is een hele kunst. Het heeft veelal te maken met de juiste houding, ademhaling en spanning van de lippen bij blaasinstrumenten. Er was een tijd dat we als fanfare, lopend met de instrumenten in de hand, aanwezig waren op evenementen. Voor verschillende leden is dit fysiek niet meer haalbaar. Leden worden ouder en jongeren motiveren om bij een muziekvereniging aan te sluiten, blijft een uitdaging.”

Muziekhart laten kloppen
Het werven van leden, is altijd een rode draad geweest voor Muziekvereniging Arnemuiden. Co, die bij meerdere verenigingen ‘bijspringt’ met zijn instrument, weet hier alles van. “Sommige instrumenten ‘sterven uit’. Wanneer je als vereniging een concert wil neerzetten, heb je soms hulp nodig van buitenaf.” Josina vult aan: “Gelukkig zijn de meeste verenigingen op Walcheren solidair aan elkaar en bereid om te helpen waar nodig.” Githa is een van de jongere leden en erkent dat het moeilijk is om de jongere generatie te enthousiasmeren. “We hebben goed contact met de scholen op Arnemuiden en komen eens per jaar langs om uitleg te geven over de vereniging en de instrumenten. Hiermee hopen we een toekomstig muziekhart te laten kloppen. Zo is de passie bij mij ook ontstaan.” Nadat de leden het 125-jarig bestaan goed hebben gevierd met een jubileumconcert, zetten ze de schouders eronder om over vijf jaar het 130-jarig jubileum te vieren. Met hopelijk nog meer nieuwe enthousiaste leden.

Meer informatie over de muziekvereniging of interesse om lid te worden? Scan dan de QR-code.

Tekst: Marit Jansen van Galen 

1950
Eind jaren negentig
1921
2010
Digitale krant